Siteyi daha iyi kullanabilmeniz için çerez ve kişisel verilerinizi işliyoruz. Kişisel Veri Politikamız
Kabul Ediyorum
Girişim Fabrikası
Eğitmenlerin İnovasyon Hedefli Yetkinlik Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi
Katılımcıları Bilgilendirme Sayfası

Program Süreci

Eğitim, ideathon, saha gezisi, grup ve vaka çalışmalarını içeren 5 günlük program ile katılımcıların inovasyon ve girişimcilik farkındalıklarını zenginleştirerek öğrencilerinin gelişimine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.
Eğitim, Grup & Vaka Çalışmaları
İnovasyon, girişimcilik ve sürdürülebilir odağında çeşitli eğitim, grup ve vaka çalışmaları düzenlenecektir.
İdeathon
(Fikir Geliştirme Maratonu)

İklim değişikliği, çevre ve biyoçeşitlilik alanına yönelik proje fikirleri geliştirilerek katılımcıların girişimcilik sürecini deneyimlemeleri sağlanacaktır.

Saha Gezisi
Programın 5. günü Teknokent/Teknopark ve Kuluçka Merkezleri ziyaret edilecektir.

Eğitim, Grup ve Vaka Çalışmaları Süreci
Eko-Girişimcilik, Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik, düşük karbon kullanımı, enerji verimliliği, yenilenebilir kaynaklar, geri dönüşüm gibi konular ve bu sorunları çözmeye yönelik geliştirilen eko/yeşil girişimcilik tanıtılacaktır.

Eğitmenlere Yönelik Tasarım Odaklı Düşünme
Eğitimde inovasyon için tasarım odaklı düşünme eğitmenlere yönelik anlatılacak ve uygulama oyunları gerçekleştirilecektir.
Girişimcilik Dili Konuşmayı Öğrenin: Startup, Kuluçka Merkezleri, Temel Girişimcilik
Katılımcılara girişimcilik, destek
kurumları ve iş fikirlerine yönelik temel kavramların aktarılacağı interaktif bir eğitim sunulacaktır.
Grup Çalışması ve Simülasyon Aktivitesi: İş Modeli ve BMC Yalın Kanvas
Katılımcıların iş fikirlerine yönelik iş modellerini hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları
amacıyla bu aktivite hazırlanmıştır.
Vaka Çalışması Programı Başlangıç : Etkiyi Yayma, Tecrübe Aktarımı

Öğrencilerinden gelecek iş planlarını nasıl değerlendirebile cekleri (teknoloji, yenilikçi yönü, yapılabilirliği ve ticarileşme vs.) uygulamalı olarak aktarılacaktır.

Girişimci Vaka Çalışması
Katılımcıların kendilerine verilecek projeleri istenerek süreçlere dahil olmaları sağlanacaktır.
Yatırımcı Vaka Çalışması
Katılımcıların projeleri yatırımcı olarak değerlendirmeleri ve onlara yönelik yatırım teklifleri vermeleri planlanmaktadır.

Programın 2, 3 ve 4. günlerinde “İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik: İklim Değişikliği, Karbon salımı ve Sera Gazı Emisyonlarının Düzenlenmesi Amacına Katkı Sunacak Çalışmalar” tematik alanına yönelik katılımcılar özelinde bir İdeathon düzenlenerek lisansüstü öğrencilerin ve öğretmenlerin girişimcilik aşamalarını özümsemeleri planlanmaktadır.

İdeathon Süreci
2.Gün 111111111.

Sürecin tanıtılacağı, katılımcılar arasında ekiplerin kurulacağı, çeşitli faaliyetlerin yürütüleceği ilk gün.

111111113.Gün
Projelerin, çeşitli eğitim ve serbest çalışmaların gerçekleştirileceği bir gün olacaktır.
4.Gün 111111111.
İdeathon'un son gününde Demo Day düzenlenerek projeler sunulacaktır.
İdeathon Süreci - 2.Gün Faaliyet İçeriği

İdeathon Program Tanıtımı

İdeathon süreçlerinin aktarıldığı ve ekiplerin kurulacağı bir bölümdür.

İdeathon Ekip Çalışması
Katılımcıların projelerini geliştirebilmesi adına program içerisinde ekip çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Eko Girişimcilerle Tanışma
Mevcut çevresel sorunlara yönelik yenilikçi çözümler geliştiren girişimciler ile katılımcıların
bir arada olacağı panel gerçekleş tirilecektir.
Sunum Eğitimi
Katılımcıların nasıl sunum yapacakları, sunumlarda istenilenler ve uygulayabilecekleri sunum teknikleri anlatılacaktır
Deneyimsel Öğrenme : Hikaye Anlatıcılığı
Katılımcılara iş fikirlerini hikayeleş tirme ve sunum becerilerini geliştirmeye yönelik bir eğitim düzenlenecektir.
İdeathon Süreci - 3.Gün Faaliyet İçeriği
İdeathon Ekip Çalışması
Katılımcıların projelerini geliştirebilmesi adına program içerisinde ekip çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Eğitsel Oyun ve Simulasyon: Startup Finansal Oyunu
Katılımcılara projelerinin finansal
kısımlarını nasıl yapacakları, yürüteceklerine dair eğitsel oyun gerçekleştirilecektir.
Eğitsel Oyun ve Simulasyon: Liderlik, Takım Rolleri ve Liderliğe Teşvik Etmek
için Deneyimsel Egzersizler
Katılımcılar ve öğrencilerinin; potansiyellerini çıkarabilecek, projelerine yönelik takımlar kurabilecek ve koordinasyonlarını nasıl sağlayabileceklerine yönelik deneyimsel egzersizler gerçekleştirilecektir.
MVP, Hızlı Prototipleme ve Uygulanması
Özyeğin Üniversitesi bünyesinde yer alan Openfab ile birlikte, MVP ,hızlı prototipleme türleri anlatıla cak ve temel uygulamaları gerçek leştirilecektir.
Sunum Provası
Katılımcılardan iş fikirlerini sunmaları ve geri bildirimler doğrultusunda sunumlarını iyileştirmeleri beklenecektir.
İdeathon Süreci - 4.Gün Faaliyet İçeriği
İdeathon Ekip Çalışması
Katılımcıların sunumlarını geliştirebilmesi adına program içerisinde ekip çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Demo Day
İdeathon’un son günü proje ekibi ve juri üyeleri proje sunumlarını dinleyerek değerlendirmeler yapacaktır.
İletişim
+90 216 564 90 00
girisimcilik@ozyegin.edu.tr
Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü
Nişantepe Mahallesi, Orman Sk. 34794 Çekmeköy, İstanbul