Siteyi daha iyi kullanabilmeniz için çerez ve kişisel verilerinizi işliyoruz. Kişisel Veri Politikamız
Kabul Ediyorum
Girişim Fabrikası
Eğitmenlerin İnovasyon Hedefli Yetkinlik Becerilerinin Geliştirilmesi Projesi
Katılımcıları Bilgilendirme Sayfası

Program Süreci

Eğitim, ideathon, saha gezisi, grup ve vaka çalışmalarını içeren 5 günlük program ile katılımcıların inovasyon ve girişimcilik farkındalıklarını zenginleştirerek öğrencilerinin gelişimine katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.
Eğitim, Grup & Vaka Çalışmaları
İnovasyon, girişimcilik ve sürdürülebilir odağında çeşitli eğitim, grup ve vaka çalışmaları düzenlenecektir.
İdeathon
(Fikir Geliştirme Maratonu)

İklim değişikliği, çevre ve biyoçeşitlilik alanına yönelik proje fikirleri geliştirilerek katılımcıların girişimcilik sürecini deneyimlemeleri sağlanacaktır.

Saha Gezisi

Programda Teknokent/Teknopark veya Kuluçka Merkezleri ziyaret edilecektir.

Programın 2, 3 ve 4. günlerinde “İklim Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik: İklim Değişikliği, Karbon salımı ve Sera Gazı Emisyonlarının Düzenlenmesi Amacına Katkı Sunacak Çalışmalar” tematik alanına yönelik katılımcılar özelinde bir İdeathon düzenlenerek lisansüstü öğrencilerin ve öğretmenlerin girişimcilik aşamalarını özümsemeleri planlanmaktadır.

1111.Gün (09:30 - 16:30)

Programın başlayacağı ve temel girişimcilik eğitimlerinin verileceği bir gün olacaktır.

2.Gün (09:30 - 16:30)

İdeathon'un tanıtılacağı, katılımcılar arasında ekiplerin kurulacağı, çeşitli faaliyetlerin yürütüleceği ilk gün.

1113.Gün (09:30 - 16:30)

Çeşitli eğitim ve saha gezisinin çalışmaların gerçekleştirileceği bir gün olacaktır.

4.Gün (09:30 - 16:30)

Eğitim, etkinlik ve sunum provalarının gerçekleştirileceği bir gün olacaktır.

1115.Gün (09:30 - 12:30)

Demoday jüri sunumları ve sertifikaların dağıtılmasıyla program sonlanacaktır.


Eğitim, Grup ve Vaka Çalışma Başlıkları
Girişimcilik Dili Konuşmayı Öğrenin: Startup, Kuluçka Merkezleri, Temel Girişimcilik
Katılımcılara girişimcilik, destek
kurumları ve iş fikirlerine yönelik temel kavramların aktarılacağı interaktif bir eğitim sunulacaktır.
Eğitmenlere Yönelik Tasarım Odaklı Düşünme
Eğitimde inovasyon için tasarım odaklı düşünme eğitmenlere yönelik anlatılacak ve uygulama oyunları gerçekleştirilecektir.
Grup Çalışması ve Simülasyon Aktivitesi: İş Modeli ve BMC Yalın Kanvas
Katılımcıların iş fikirlerine yönelik iş modellerini hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları
amacıyla bu aktivite hazırlanmıştır.
Eko-Girişimcilik, Yenilenebilir Enerji ve Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik, düşük karbon kullanımı, enerji verimliliği, yenilenebilir kaynaklar, geri dönüşüm gibi konular ve bu sorunları çözmeye yönelik geliştirilen eko/yeşil girişimcilik tanıtılacaktır.

Eko Girişimcilerle Tanışma

Mevcut çevresel sorunlara yönelik yenilikçi çözümler geliştiren girişimciler ile katılımcıların bir arada olacağı panel gerçekleş tirilecektir.

İdeathon Ekip Çalışması

Katılımcıların projelerini geliştirebilmesi adına program içerisinde ekip çalışmaları gerçekleştirilecektir.

Deneyimsel Öğrenme : Hikaye Anlatıcılığı ve Sunum Eğitimi
Katılımcılara iş fikirlerini hikayeleştirme ve sunum becerilerini geliştirmeye yönelik bir eğitim düzenlenecektir.
MVP, Hızlı Prototipleme ve Uygulanması
Özyeğin Üniversitesi bünyesinde yer alan Openfab ile birlikte, MVP ,hızlı prototipleme türleri anlatıla cak ve temel uygulamaları gerçek leştirilecektir.
Saha Gezisi

Katılımcılarla birlikte Teknokent/Teknopark veya Kuluçka Merkezleri ziyaret edilecektir.

Vaka Çalışmaları
Katılımcıların kendilerine verilecek projeleri istenerek süreçlere dahil olmaları sağlanacaktır.
Sunum Provası ve Geri Bildirimler
Katılımcılardan iş fikirlerini sunmaları ve geri bildirimler doğrultusunda sunumlarını iyileştirmeleri beklenecektir.
Girişimcilik Odaklı Yaratıcı Drama
Katılımcıların girişimcilik ve girişimcilik ekosistemine farklı açıdan bakabilecekleri hazırlık ve ısınma, canlandırma ve değerlendirme şeklinde üç aşamadan oluşan etkinlik
Demoday Jüri Sunumları
İdeathon’un son günü proje ekibi ve ekibin seçtikleri kişiler proje sunumlarını dinleyip sorular sorarak değerlendirmeler yapacaktır.
Proje Ekibi
 • Dr. Öğretim Üyesi
  Ahmet Murat Fiş
  Proje Yürütücüsü
 • Süha Soydan
  Girişim Destek Programları Müdürü
 • Cansu Kabasakal
  Girişimcilik Destek Programları Uzmanı
İletişim
+90 216 564 90 00
girisimcilik@ozyegin.edu.tr
Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü
Nişantepe Mahallesi, Orman Sk. 34794 Çekmeköy, İstanbul