Siteyi daha iyi kullanabilmeniz için çerez ve kişisel verilerinizi işliyoruz. Kişisel Veri Politikamız
Kabul Ediyorum
Girişim Fabrikası
Eğitim İçerikleri
Startup Hukuku
• Startup Hukuku Nedir?

• Hukuki Aşamalar (Fikrin Korunması, Sözleşmeler, Şirketleşme)

• Yatırım Aşamaları

• Yatırım Süreçleri (İlk Görüşmeler, Gizlilik sözleşmeleri, İş Planı, Niyet Mektubu, Data-room ve Due Diligence, Nihai Teklif, Sözleşmeler)

• Yatırım Türleri – (Adi Hisse senedi, İmtiyazlı Hisse Senedir, SAFE, KISS, Convertible Note, Emisyon Primi, Employee Stock Option vb.)
Melek Yatırımcı Ağı Perspektifinden Girişim Finansmanı Eğitimi
• Melek Yatırımcı ne arar?

• Yatırımcı Sunumu Hazırlamak

• Girişim Olgunluk Seviyeleri ve Yatırım Aşamaları

• Girişimcilerin Yatırımcılar Karşısında Sık Yaptığı Hatalar
Girişimlerin Yurtdışına Açılma Sürecinde Yasal Uyumluluk:   KVKK Uyumluluğu
• Yurt Dışına Açılma Sürecinde Yasal Uyumluluğun Önemi

• Şirket Evrakları, Politika ve Prosedürlerin Bu Bağlamda Düzenlenmesi

• KVKK Uyum Süreci Nedir?

• KVKK Uyum Süreci Kapsamında Alınması Gereken Temel Aksiyonlar Nelerdir?
Girişimci Perspektifinden Yatırım Süreçleri
• Ürünün Prototipleşmesi ve Satışı

• Globale Açılma, Silikon Vadisi Tecrübeleri

• Ekip ve İç Süreçler

Girişimler için Patent Stratejileri ve Vaka İncelemeleri
• Global Odaklı Girişimciler için Patent Teknolojileri

• Akademik Çalışmadan Patente Geçiş ve Ticarileştirilmesi

• Yatırım Sürecinde Patentin Ekonomik Değerinin Belirlenmesi

Yatırım Sürecinin Finansal Yönetimi ve Muhasebeleştirme
• Yatırıma hazırlık için şirket yapılandırması

• Yatırım sürecinin vergisel boyutu

Uygulama Örnekleri Üzerinden Vaka Çalışması
• Örnek Vakaların Değerlendirilmesi

• Örnek Vakaların Çözümlenmesi

• Örnek Hukuki Dokümanların İncelenmesi